Με απόφαση του Υπουργείου Υγείας ορίστηκε ο Ιωάννης Κετικίδης Προσωρινός Διοικητής στο Μποδοσάκειο μέχρι την ολοκλήρωση διαδικασίας επιλογής Διοικητή και για χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.

Όπως αναφέρει η απόφαση είναι πτυχιούχος του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας και περισσότερα από οκτώ (8) χρόνια εργασιακής εμπειρίας.

Ι.Π.