Η Κοινωφελής Επιχείρηση ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης, κάνει γνωστό ότι, προχωρά στη διενέργεια 3 (τριών) προσκλήσεων ενδιαφέροντος:

1) πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραφικής ύλης και υλικά γραφείου, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων την η 15η Απριλίου 2022 και ώρα 13:00

2) πρόσκληση ενδιαφέροντος για την εκτύπωση των αφισών και εντύπων του, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων την η 15η Απριλίου 2022 και ώρα 14:00.

3) πρόσκληση ενδιαφέροντος για την διανομή εντύπων , με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων την η 15η Απριλίου 2022 και ώρα 13:30

Πληροφορίες, αναλυτική πρόσκληση ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από τα γραφεία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλέφωνο 24610-24062, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., στην ενότητα «Νέα» «Προκηρύξεις».

O Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κέφαλος Νικόλαος