Ο Δήμος Κοζάνης προβαίνει σε ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς στα πλαίσια εκτέλεσης της “Προμήθειας μουσικού οργάνου ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης” Συγκεκριμένα η προμήθεια αφορά πιάνο με ουρά 37.200 ευρώ .Η προμήθεια του οργάνου θα καλύψει σύμφωνα με την τεχνική έκθεση τις απαιτήσεις μουσικών παραστάσεων , μιούζικαλ, συναυλιών και κοντσέρτων υψηλών απαιτήσεων και προδιαγραφών. Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο την προσφορά τους εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 10-10-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ..