Το Σωκράτειο Μπλούρειο Ίδρυμα Υποτροφιών, με έδρα την πόλη της Κοζάνης, ανακοινώνει ότι θα χορηγήσει για το Ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022 υποτροφία σε δύο πρωτοετείς φοιτητές, ή φοιτήτριες, με καταγωγή από την πόλη της Κοζάνης, ποσού 500€ ανά εξάμηνο σπουδών. Πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης δίνονται στο τηλ. 2461036050 π. Νικόλαο Κοντό και στο email: [email protected] Κατάθεση αιτήσεων έως και 31 Ιανουαρίου 2021.

Για το Ίδρυμα,
Ο Γραμματέας – Διαχειριστής,
π. Νικόλαος Κοντός