Προκήρυξη μιας θέσης υποψηφίου διδάκτορα στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με τίτλο “Μείωση αποτυπώματος άνθρακα και κατανάλωσης ενέργειας στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων μέσω καινοτόμων βιολογικών διεργασιών”. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, από τις 12-11-2020 και ώρα 08:00, μέχρι τις 25-11-2020 και ώρα 15:00, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη Γραμματεία τουΤμήματος Χημικών Μηχανικών ([email protected]).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΧΜ