Το Σάββατο 6 Αυγούστου στον προαύλιο χώρου του δημοτικού σχολείου Τετραλόφου πραγματοποιήθηκαν τα “Τετραλόφεια 2022”