Ποιο είναι το αντικείμενο της μελέτης σκοπιμότητας του δήμου Κοζάνης για ένα νέο περιφερειακό νοσοκομείο

Τι είναι το μοντέλο “Hub-and-Spoke” που προτείνεται και συμβάλλει στην «επιβίωση» μικρών νοσοκομείων – Πού χωροθετείται το νέο νοσοκομείο