Σας ενημερώνουμε ότι, στα πλαίσια της εκπαίδευσης του προσωπικού των Υπηρεσιών αρμοδιότητάς μας, η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Κοζάνης και η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Γρεβενών θα πραγματοποιήσουν ασκήσεις ετοιμότητας και συγκεκριμένα :

• Η ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κοζάνης θα πραγματοποιήσει άσκηση ετοιμότητας (εκδήλωση πυρκαγιάς σε φορτηγό όχημα και απεγκλωβισμός ατόμου εντός της Οδικής Σήραγγας Σ13 της Εγνατίας Οδού, πλησίον της Τ.Κ. Πολυμύλου του Δ. Κοζάνης), με την ονομασία «ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ 2023», στις 29-11-2023 & Ω/23:30 έως 04:00 της 30-11-2023.

• Η ΔΙ.Π.Υ.Ν. Γρεβενών θα πραγματοποιήσει άσκηση ετοιμότητας πυρκαγιάς και απεγκλωβισμού τραυματισμένου ατόμου στην βιομηχανία επεξεργασίας ξύλου, ιδιοκτησίας ALFA WOOD, που βρίσκεται στο 7ο χλμ. της επαρχιακής οδού Γρεβενών – Μαυραναίων, στις 29-11-2023 & Ω/10:00.

Γραφείο Επικοινωνιών ΠΕ.ΠΥ.Δ. Δυτ. Μακεδονίας