ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΣΚΕΨΗ
(Ίσως ανατρεπτική)

Πασχάλης Οικονομίδης
Γενικός Διευθυντής
Περιφέρειας

– Νομοτελειακά ο 20ος ο πλέον ρυπογόνος αιώνας μας οδηγεί στον Πράσινο 21ο αιώνα.
– Οι ΑΠΕ είναι μονόδρομος και θα κυριαρχήσουν παγκόσμια.
– Ως Δυτική Μακεδονία πρέπει να αναθεωρήσουμε την πολιτική του ΠΣ, να είμαστε αρνητικοί αδιακρίτως για όλες τις επενδύσεις.
– Αναπτύσσονται νόμιμα σύμφωνα με τον ισχύοντα Χωροταξικό σχεδιασμό, ο οποίος θέτει και σαφείς περιορισμούς
– Το νέο Χωροταξικό σχέδιο είναι σίγουρο ότι δεν θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές και βέβαια η χρήση του εφαρμόζεται οριζόντια για όλη τη χώρα.
– Θα πρέπει εμείς να συνεισφέρουμε ώστε να καθοριστούν συγκεκριμένες περιοχές και τοπογραφικά πολύγωνα, μέσω ενός Ενεργειακού Χάρτη για την Περιφέρεια μας.
– Επικρατεί μια στρέβλωση ότι οι επενδύσεις ΑΠΕ δεν προσφέρουν θέσεις απασχόλησης. Η αλήθεια είναι ότι κατά την κατασκευή τους προσφέρουν χιλιάδες θέσεις, εκατομμύρια εργατοώρες, πλήρους απασχόλησης για αρκετά χρόνια.
– Αυτές οι θέσεις έχουν ιδιαίτερη αξία στην παρούσα ζοφερή κατάσταση για τον τόπο μας.
– Οι εταιρείες που επενδύουν σε ΑΠΕ δίνουν στην τοπική κοινωνία αντισταθμιστικά οφέλη και αφήνουν ανοιχτό παράθυρο για επί μέρους συμφωνίες επέκτασης αυτών, καθώς και άλλες διευκολύνσεις, όπως χορήγηση ηλεκτρικού χώρου στις ιδιόκτητούς τους σταθμούς για σύνδεση τοπικών μικροεπενδύσεων. Σε τέτοιες συμφωνίες πρέπει να στοχεύσει το Περιφερειακό Συμβούλιο, προς όφελος της τοπικής μας κοινωνίας.
– Η Δυτική Μακεδονία δεν πρέπει επ ουδενί να χάσει τον ενεργειακό της χαρακτήρα ιδιαίτερα στην εποχή των Πράσινων Επενδύσεων (Σύστημα Υδρογόνου κ.ά.)
– Να κυριαρχήσουμε και στην καθαρή ενέργεια σε αντιστάθμιση με την έως τώρα ρυπογόνο. Είναι η πλέον ασφαλής επένδυση…

Πηγή Fb: Πασχάλης Οικονομίδης