Με γνώµονα την ευρύτερη δυνατή κάλυψη των υποψηφίων ωφελούµενων, το χρονοδιάγραµµα της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το πρόγραµµα: «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόµων µε αναπηρία, σε υπηρεσίες δηµιουργικής απασχόλησης», περιόδου 2022 – 2023, παρατείνεται ως ακολούθως:


ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝΕΝΣΤΑΣΕΩΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ       ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
Περίοδος ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής           έως 17/8/2022
Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων                                       22/8/2022
Ηλεκτρονική Υποβολή Ενστάσεων                                                  23 – 25/8/2022
Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων                                          29/8/2022