Δύο αγγλόφωνα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών για φοιτητές από το εξωτερικό θα προσφέρει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά 2024-2025 στο πλαίσιο της στρατηγικής εξωστρέφειας και διεθνοποίησής του.

Πρόκειται για τα προγράμματα “Economics and Sustainable Development – «Οικονομικές Επιστήμες και Βιώσιμη Ανάπτυξη» στην Καστοριά και το «Creative Writing, Arts, and Humanities»- «Δημιουργική Γραφή, Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες» στη Φλώρινα, που σχεδίασε το Πανεπιστήμιο και πιστοποιήθηκαν με εξαιρετική βαθμολογία από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, ΕΘΑΑΕ.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Καθηγητής Θεόδωρος Θεοδουλίδης δήλωσε: “Ως δυναμικά και ταχύτατα αναπτυσσόμενο περιφερειακό Πανεπιστήμιο, ανταποκρινόμαστε με γρήγορα αντανακλαστικά, στο εθνικό εγχείρημα ενίσχυσης της εξωστρέφειας και διεθνοποίησης των ελληνικών ΑΕΙ.

Τα δύο πρώτα ξενόγλωσσα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών έχουν σχεδιαστεί με βάση τα διεθνή πρότυπα σε σύνδεση με σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας, προσφέροντας προοπτική επαγγελματικής ανέλιξης σε δυναμικά επαγγέλματα. Η προσέλκυση ξένων φοιτητών μέσα από τα δύο αυτά προγράμματα  και από άλλα που θα ακολουθήσουν, είναι ένα σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου μας και των υψηλού επιπέδου σπουδών που προσφέρουμε σε τομείς του μέλλοντος, ανοίγοντας συγχρόνως  ένα νέο κεφάλαιο στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας της ευρύτερης περιοχής».

Το πρόγραμμα τετραετούς φοίτησης “Economics and Sustainable Development” στην Καστοριά  είναι το 4ο αγγλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα ΑΕΙ  που πιστοποιήθηκε στην Ελλάδα και το πρώτο στις οικονομικές επιστήμες.

Οργανώνεται από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, σε συνεργασία με τα Τμήματα Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής και Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΠΔΜ.

Το αντικείμενο σπουδών περιλαμβάνει την οικονομική ανάπτυξη, την κυκλική οικονομία, την οικονομία του περιβάλλοντος και τη χρήση φιλικών περιβαλλοντικών τεχνολογιών για την επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης και προόδου.

Οι απόφοιτοι θα μπορούν να απορροφηθούν στη εγχώρια και διεθνή αγορά εργασίας για σταδιοδρομία στον ακαδημαϊκό χώρο, την έρευνα ή την επιχειρηματικότητα, με εξειδίκευση στο διεθνές θεσμικό πλαίσιο των ΑΠΕ και του διεθνούς εμπορίου, στη διαχείριση των ενεργειακών πηγών και της προστασίας του περιβάλλοντος, στην χρηματοοικονομική ανάλυση και στην οργάνωση και διαχείριση επενδύσεων που δημιουργούν βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη.

Το πρόγραμμα τετραετούς φοίτησης “Creative Writing, Arts and Humanities” στη Φλώρινα θα παρέχει διεθνώς αναγνωρισμένες σπουδές που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της παγκόσμιας δημιουργικής βιομηχανίας, προάγοντας συγχρόνως την λογοτεχνική καινοτομία και την έρευνα.

Οργανώνεται από το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών σε σύμπραξη με το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών του ΠΔΜ.

Οι απόφοιτοι θα μπορούν να εργαστούν σε φορείς ή να δραστηριοποιηθούν σε επαγγελματικά και ερευνητικά πεδία, μεταξύ άλλων, ως εξειδικευμένοι εκπαιδευτικοί κάθε βαθμίδας, συγγραφείς λογοτεχνικών, θεατρικών, σεναριακών και δημοσιογραφικών κειμένων, καθώς και των ψηφιακών εφαρμογών τους, επιμελητές κειμένων σε εκδοτικούς οίκους, σύμβουλοι ρεπερτορίου και συντάκτες προγραμμάτων σε θεατρικούς και κινηματογραφικούς οργανισμούς, συντάκτες άρθρων αλλά και επιμελητές κειμένων σε δημοσιογραφικούς οργανισμούς και στα ΜΜΕ γενικότερα.

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας έχει δημιουργήσει ειδικές ενημερωτικές ιστοσελίδες για το αγγλόφωνο πρόγραμμα οικονομικών επιστημών και βιώσιμης ανάπτυξης (sdg.uowm.gr) και το πρόγραμμα δημιουργικής γραφής, τεχνών και ανθρωπιστικών επιστημών (cwah.uowm.gr).