32 εκ οι οφειλές των δημοτών- Διακοπή τηλεθέρμανσης σε 6 περιπτώσεις

Στις ρυθμίσεις οφειλών στη ΔΕΥΑΚ αναφέρθηκε ο πρόεδρος της επιχείρησης Παναγιώτης Ματιάκης την Τρίτη το πρωί.Οι συνέπειες όσων δεν ρυθμίσουν θα είναι βαριές είπε με την εντολή του δημάρχου να είναι σαφής για εξυγίανση της επιχείρησης με σεβασμό πάντα στα ευάλωτα νοικοκυριά .Δεν μπορεί να υπάρχουν κορόιδα που πληρώνουν τόνισε.

Ο κ. Τάσος Εμμανουήλ, προϊστάμενος λογιστηρίου της ΔΕΥΑΚ, εξήγησε ότι η εν λόγω ρύθμιση θα συμβάλει στην ρευστότητα της επιχείρησης και είναι ευνοϊκότερη σε σχέση με τις προηγούμενες.

Η νέα ρύθμιση

 • Έκπτωση του 99% των τόκων και προσαυξήσεων στο ενδεχόμενο εφάπαξ εξόφλησης της οφειλής.
 • Έκπτωση του 98% των τόκων και προσαυξήσεων στο ενδεχόμενο αποπληρωμής της οφειλής σε 2 έως 12 μηνιαίες δόσεις.
 • Έκπτωση του 93% των τόκων και προσαυξήσεων στο ενδεχόμενο αποπληρωμής της οφειλής σε 13 έως 36 μηνιαίες δόσεις.
 • Έκπτωση του 88% των τόκων και προσαυξήσεων στο ενδεχόμενο αποπληρωμής της οφειλής σε 37 έως 72 μηνιαίες δόσεις.
 • Έκπτωση του 83% των τόκων και προσαυξήσεων στο ενδεχόμενο αποπληρωμής της οφειλής σε περισσότερες από 72 μηνιαίες δόσεις.
 • Οι παραπάνω εκπτώσεις ενεργοποιούνται μετά την αποπληρωμή της τελευταίας μηνιαίας δόσης της ρύθμισης.
 • Δυνατότητα μετάπτωσης των ενεργών σήμερα διακανονισμών στην νέα ρύθμιση μετά από αίτημα.
 • Δυνατότητα να ρυθμίσουν με τους νέους όρους τις οφειλές τους οι καταναλωτές, μετά την απώλεια της παλιάς ρύθμισης.
 • Ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης 100,00€
 • Δυνατότητα μείωσης της ελάχιστης μηνιαίας δόσης στα 50,00€, σε καταναλωτές με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 12.000,00€ και σύνολο οφειλών έως 2.000,00€.
 • Ο αριθμός των δόσεων θα είναι συνάρτηση της συνολικής οφειλής, με ανώτερο όριο τις 100 δόσεις.
 • Απώλεια ρύθμισης εάν καταστούν ληξιπρόθεσμες δυο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις του διακανονισμού
 • Απώλεια ρύθμισης εάν καταστούν ληξιπρόθεσμοι δυο συνεχόμενοι λογαριασμοί είτε αφορούν ύδρευση αποχέτευση είτε τηλεθέρμανση.
 • Απώλεια ρύθμισης συνεπάγεται χωρίς άλλη προειδοποίηση βεβαίωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του συνόλου της οφειλής του καταναλωτή σύμφωνα με την Απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμό πρωτ.: 1026688/1840/0016 από 01/04/2008, η οποία αναθέτει στις Δ.Ο.Υ. την είσπραξη εσόδων υπέρ της Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης, σύμφωνα
  με τον Κ.Ε.Δ.Ε., έντοκα.
 • Ανάκληση των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. απαιτήσεων, μπορεί να γίνει μόνο για τα ποσά που καταβάλλονται στην Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης, υπό τον όρο θετικής γνωμοδότησης της αρμόδιας επιτροπής.
 • Λειτουργία σχετικής επιτροπής ρυθμίσεων-διακανονισμών για την αντιμετώπιση θεμάτων που δεν προβλέπονται από την παρούσα απόφαση, η οποία θα είναι αρμόδια για επίβλεψη εφαρμογής και επικαιροποίησης του υφιστάμενου πλαισίου, μέσω εισηγήσεων στο Δ.Σ.

32 εκ ευρώ είναι οι συνολικές οφειλές εκ των οποίων 11,6 εκ χρέη από τηλεθερμάνσεις, 10 εκ από ύδρευση- αποχέτευση και σε διακανονισμό 8,5 εκ. Σε 22 ΔΟΥ έχουν βεβαιωθεί 1,6 εκ ενώ με με διακανονισμό είναι 8,5 εκ.

Δεν υπήρχε πολιτική βούληση τόνισε ο κύριος Ματιάκης για ρύθμιση των χρεών τόσα χρόνια. “Θα δούμε συνεργεία να κόβουν νερά και ήδη κόπηκε σε 5 περιπτώσεις η τηλεθέρμανση μετά από χρέη”. Όσο για το Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα που οφείλουν 5 εκ ήδη δόθηκαν 350.000 ευρώ από τις σχολικές επιτροπές και θα μπουν σε ρύθμιση δίνοντας περίπου 1 εκ τον χρόνο.Ίσως να χρειαστεί κάποια αναπροσαρμογή στην τιμή της τηλεθέρμανσης ελπίζοντας σε μια ρευστότητα όταν το πρώτο τρίμηνο του 2023 οι διακανονισμοί ήταν 248.000 ευρώ και το πρώτο τρίμηνο του 2024 είναι στις 800.000 ευρώ.

Ιωάννα Παπαδημητρίου