Στα αποτελέσματα του δευτέρου κύκλου του Βαρομέτρου Γνώμης αναφέρθηκαν μέλη του Τόπος Να Ζεις. Η Εύα Αραμπατζή αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία της δημοτικής Κίνησης Τόπος Να Ζεις, η οποία είχε μάλιστα μεγαλύτερη ανταπόκριση από τον πρώτο κύκλο. Η Χαρούλα Ζτούπα από πλευράς της αναφέρθηκε στα ερωτήματα που το απασχόλησαν, όπως την ανάγκη ενημέρωσης των πολιτών από την τοπική αυτοδιοίκηση για τη δίκαιη μετάβαση και τη συμμετοχή της στα όργανα των αποφάσεων έχοντας μάλιστα την πλειοψηφία του οχήματος ειδικού σκοπού .Ως προς τις αποκαταστάσεις το ζητούμενο είναι να διασφαλιστεί η εργασία και να υπάρχει ποσόστωση στην κάλυψη των θέσεων εργασίας. Οι πολλοί μάλιστα κάτοικοι , όπως αποδείχθηκε από τις απαντήσεις δεν γνωρίζουν το χρονοδιάγραμμα της δίκαιης μετάβασης είτε θεωρούν ότι είναι ανέφικτο.

Ο Παναγιώτης Δημόπουλος πρότεινε την υιοθέτηση ενός εργαλείου σαν το Βαρόμετρο από την Περιφέρεια και την τεχνική γραμματεία του ΣΔΑΜ. «Το ποσοστό ανταπόκρισης είναι πολύ υψηλό» τόνισε, ενώ το βαρόμετρο δεν έχει παρουσιαστεί ακόμα στο δημοτικό συμβούλιο Κοζάνης, παρότι ζητήθηκε ανέφερε η συντονίστρια Ελένη Τασοπούλου.

Ιωάννα Παπαδημητρίου