Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όρων για την κατασκευή & λειτουργία πέντε φωτοβολταϊκών σταθμών στη θέση «Παπαγιάννη» και «Κωδωνότρυπα» στην Τ.Κ. Μεταξά, Δήμου Σερβίων σε έκταση άνω των 1.000 στρεμμάτων . Το γίγα φωτοβολταϊκό πάρκο θα κατασκευαστεί εντός του Καταφυγίου Άγριας Ζωής «Δοβρά-Βάλτα» με φορέα του έργου τα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ»

Η γνωμοδότηση του δασαρχείου Κοζάνης προς τη Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών ΑΔΗΔΜ αναφέρει τα εξής:

«Σας γνωρίζουμε ότι στην ευρύτερη περιοχή, δραστηριοποιούνται πολλές εταιρείες για την εγκατάσταση και λειτουργία ΑΠΕ, και μάλιστα πολλές έχουν εξασφαλίσει τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις με αποτέλεσμα να έχουν δεσμευθεί τεράστιες εκτάσεις με τις αντίστοιχες επιπτώσεις στο περιβάλλον και την κτηνοτροφία κατά κύριο λόγο.’

Επίσης αναφέρει μα μην υπάρχει συνολικός αποκλεισμός της πρόσβασης κατά τη διεξαγωγή των εργασιών κατασκευής και εξασφάλιση πρόσβασης κτηνοτρόφων στις εκτάσεις γης όπου δεν διεξάγονται εργασίες κατασκευής, καθώς και να προβλεφθεί μέριμνα για την εξασφάλιση διόδων προσπέλασης των μεγαλύτερων ζώων (βοοειδή) σε τυχόν υφιστάμενους βοσκότοπους στην ευρύτερη περιοχή του γηπέδου εγκατάστασης.

Ότι η προτεινόμενη περιοχή εγκατάστασης του Φωτοβολταϊκού Σταθμού βρίσκεται εντός των ορίων του Καταφυγίου Άγριας Ζωής με ονομασία ‘Δόβρα-Βάλτα’ δεν φαίνεται να επηρέασε την απόφαση έγκρισης .

Όπως αναφέρει η μελέτη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για τη Διερεύνηση της φέρουσας ικανότητας της Δυτικής Μακεδονίας ως προς την εγκατάσταση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές δεν φαίνεται να υπάρχει ένα σαφές πλαίσιο που να καθορίζει το τι ακριβώς προστατεύεται, με ποιον τρόπο και ποιες είναι οι ασύμβατες χρήσεις γης με την ύπαρξη των καταφυγίων άγριας ζωής, πέρα από την απαγόρευση της θήρας.

«Η εγκατάσταση έργων ΑΠΕ ανήκει στις περιπτώσεις επεμβάσεων που επιτρέπονται εντός και πλησίον περιοχών του δικτύου Natura 2000, πλην των οικοτόπων προτεραιότητας και των υγροτόπων Ραμσάρ, ζωνών αποκλεισμού των περιοχών απολύτου προστασίας της φύσης και των καταφυγίων άγριας ζωής (Bee Green, 2021)».

Ούτε καν συνυπολογίστηκαν οι σωρευτικές επιπτώσεις ανάλογων έργων στην Καστανιά παρότι αναφέρεται σαφέστατα από το δασαρχείο Κοζάνης ότι δεσμεύονται τεράστιες εκτάσεις στην εν λόγω περιοχή. Την ίδια ώρα το δασαρχείο ζητά:

-Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη μικρότερη δυνατή διατάραξη του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής του έργου ώστε τα δυσμενή αποτελέσματα αυτής στο οικείο και ευρύτερο φυσικό περιβάλλον, να είναι τα μικρότερα δυνατά.

Το δασικό περιβάλλον που θα αλλοιωθεί από την όλη επέμβαση και μετά την ολοκλήρωση των εργασιών δεν θα καλύπτεται από έργα υποδομής, πρέπει να αποκατασταθεί και προς τούτο επιβάλλεται να συνταχθεί ειδική δασοτεχνική μελέτη, η οποία θα εγκριθεί αρμοδίως.

Ακόμα και η ομόφωνα θετική γνωμοδότηση του ΠΕΣΠΑ καλεί τα ΕΛΠΕ να εφαρμοστούν κατάλληλα μέτρα παρακολούθησης-διαχείρισης του ζωϊκού κεφαλαίου της περιοχής εγκατάστασης των πέντε Φ/Β σταθμών της ίδιας εταιρίας, σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία, ώστε να διασφαλιστούν οι ανάγκες για βόσκηση και να ελαχιστοποιηθούν οι συνεργιστικές επιπτώσεις στην κτηνοτροφία και στο περιβάλλον.

Ιωάννα Παπαδημητρίου