Η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Κοζάνης ενέκρινε την πρόσληψη έντεκα (11) ατόμων δύο (2) ΔΕ Μαγείρων, τριών (3) ΥΕ Βοηθών Μαγείρων και έξι (6) ΥΕ Καθαριστών/στριών με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για τις ανάγκες του Τμήματος Παιδικών Σταθμών και Βρεφονηπιακών Σταθμών της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου.