Στη γέφυρα Ρυμνίου σήμερα, μαζί με τον πρόεδρο των Μελετητών Ελλάδας κ. Αργύριο Πλέσια Πολιτικό Μηχανικό, τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης κ. Κωνσταντίνο Βύζα και στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας Π.Ε. Κοζάνης και της ΑΝΚΟ.

Προχωράμε με γρήγορους ρυθμούς στην ανάθεση της μελέτης για τη συντήρηση της γέφυρας Ρυμνίου, με προτεραιότητα την ορθή απορροή των ομβρίων υδάτων, τη στεγάνωση των αρμών και την αντιδιαβρωτική προστασία των κυρίων δοκών στα σημεία που υπάρχουν διαβρωτικές φθορές λόγω του υγρού περιβάλλοντος που έχει δημιουργήσει η κακή απορροή των ομβρίων υδάτων από κατασκευής της και χωρίς συντήρησή της έως σήμερα.

Μετά την ολοκλήρωση της συνολικής ενίσχυσης και συντήρησης της γέφυρας Σερβίων θα ακολουθήσει η αναβάθμιση της γέφυρας Ρυμνίου με αλλαγή των εφεδράνων και στεγάνωση της πλάκας καταστρώματος, εργασίες οι οποίες απαιτούν αρκετούς μήνες για να αποπερατωθούν.

Είναι επιλογή, η γέφυρα Ρυμνίου να αποτελεί άμεση εναλλακτική λύση διέλευσης στην απευκταία περίπτωση που η γέφυρα Σερβίων χρειαστεί να κλείσει π.χ. σε περίπτωση διαφοροποίησης των ενόργανων μετρήσεων, οπότε οι παραπάνω εργασίες αναβάθμισης της γέφυρας Ρυμνίου αποφασίσθηκε να λάβουν χώρα μετά την συνολική ενίσχυση και αναβάθμιση της γέφυρας Σερβίων.