Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας του Δήμου Κοζάνης, η οποία έχει την διαχείριση του ακινήτου-(αναψυκτήριο) που βρίσκεται στο πάρκο του Αγίου Δημητρίου προχώρησε στη μίσθωση του με φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία.

Η δημοπρασία διεξάχθηκε ενώπιον 3μελους επιτροπής στις 11το πρωί της Τρίτης.  Όπως όμως σαφώς αναφέρεται στην περιληπτική διακήρυξη διενέργειας δημοπρασίας αυτή θα διεξαχθεί την 02/05/2023,ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ έως 11.30 π.μ.. Επειδή είχε έρθει μόνο ένας ενδιαφερόμενος ως τις 11 κατοχυρώθηκε στον ιδιοκτήτη του Ερμιόνιου που έδωσε και προσφορά 1.550 ευρώ , 50 ευρώ δηλαδή πάνω από το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς που είχε οριστεί το ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1500) ευρώ το μήνα.

Να όμως που στο επόμενο πεντάλεπτο μετά τις 11 εμφανίστηκε και ο ιδιοκτήτης του Event Plaza,Γιώργος Τσιάδρας,  ο οποίος θεωρήθηκε εκπρόθεσμος από τη διευθύντρια κα Καραγιάννη Μεταξένια και την υπόλοιπη επιτροπή. Παρότι αναφέρεται ξεκάθαρα ότι η δημοπρασία θα διεξαχθεί ώρα 11.00 π.μ έως 11.30 π.μ, αυτή έκλεισε αμέσως .

Όπως αναφέρει το πρακτικό της δημοπρασίας «στις 11.00πμ άρχισε η διαδικασία σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης . Εμφανίστηκε ένας πλειοδότης ο οποίος είχε καταθέσει εκ των προτέρων τα δικαιολογητικά και την εγγύηση. Εν συνεχεία και δεδομένου ότι δεν είχε εμφανιστεί έτερος πλειοδότης η διαδικασία ξεκίνησε κανονικά και ο πλειοδοτικός διαγωνισμός κατακυρώθηκε στον μοναδικό εμφανιζόμενο ο οποίος αναδείχθηκε πλειοδότης με προσφορά μίσθωσης 1550€ Κατόπιν τούτου κηρύχθηκε το τέλος της πλειοδοσίας με αποτέλεσμα να μη γίνονται δεκτές περαιτέρω προσφορές».

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε έξι (6) χρόνια η οποία δύναται να παραταθεί για άλλα τρία έτη μετά από αίτηση του μισθωτή και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής του συμφωνητικού εκμίσθωσης. Να σημειώσουμε ότι από τη διαδικασία απουσίαζε ο Ερρίκος Δαβιδόπουλος, πρόεδρος της Κοινωφελούς. Όσο για την  άσκηση προσφυγής από τον δεύτερο ενδιαφερόμενο δεν θα προχωρήσει οπότε θα υπάρξει και ο χρόνος προετοιμασίας του χώρου .Ελπίζουμε να αναγνωριστεί η στάση κάποιων επιχειρηματιών που δεν πάνε κόντρα στις διαδικασίες απλά για να πάνε και στο εξής σε άλλες δημοπρασίες  να υπάρχει τουλάχιστον σεβασμός.

 

Ιωάννα Παπαδημητρίου