Ο Σταύρος Μπένος στην εκδήλωση της εκ νέου δήλωσης υποψηφιότητας του δημάρχου Λάζαρου Μαλούτα αναφέρθηκε στον Πάρι Κουκουλόπουλο. Μάλιστα αντί για Πάρι τον αποκάλεσε Κώστα. Σε κάθε περίπτωση προκάλεσε αμηχανία μιας και οι σχέσεις των δύο ακόμα είναι σε απόσταση.

Ι.Π.