Ο πρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης που αδυνατεί να αντιληφθεί τις αντιρρήσεις της Π.Δ.Μ. στην έγκριση της τετραμερούς σύμβασης

Ανυπόστατη χαρακτηρίζει τη μη έγκριση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή από τον Υφυπουργό