Λάζαρος Μαλούτας:  Μόλις ολοκληρώσαμε μια πολύωρη συζήτηση, ενημέρωση, ξενάγηση από τον καθηγητή Peter Heck, στο πιο πράσινο πανεπιστημιακό campus της Γερμανίας το Applied Science, Environmental Campus Birkenfeld / ifas. Με τους συνεργάτες της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης Βασίλη Παπαδόπουλο και Κωνσταντίνο Γεράκη, την κυρία Dr. Kneissel, του συλλόγου “AΠΕ Scotten” και τον δικό μας Βαγγέλη Καρλόπουλο στέλεχος του ΕΚΕΤΑ, είχαμε την ευκαιρία να δούμε την περιβαλλοντικά ολιστική διαχείριση των εγκαταστάσεων του πανεπιστημίου, αλλά και τις ευκαιρίες και τα οικονομικά οφέλη που προσφέρει η πράσινη ανάπτυξη για τους πολίτες. Η συνεργασία του ifas με το ΕΚΕΤΑ και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην πορεία του Δήμου προς την κλιματική ουδετερότητα.