Το μάθημα της σεξουαλικής αγωγής αφού ψηφίστηκε απ’ τη Βουλή θα διδάσκεται πλέον στα νηπιαγωγεία, στα δημοτικά και Γυμνάσια της πατρίδας μας. Ισχυρίζονται ότι οι μαθητές θα διδαχθούν με τρόπο επιστημονικό τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, την καταπολέμηση της έμφυλης βίας, της σεξουαλικής εκμετάλλευσης, την πρόληψη της ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης, των εκτρώσεων, των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων και του εκφοβισμού λόγω της διαφορετικότητας. Εκ πρώτης όψεως οι στόχοι του μαθήματος φαίνονται σωστοί και λογικοί. Μετά την πιλοτική κατά τα προηγούμενα έτη διδασκαλία το μάθημα αυτό θα διδάσκεται συστηματικά στα σχολεία. Στην πραγματικότητα όμως πρόκειται για μεγάλης έκτασης συστηματική εκστρατεία για σεξουαλικά δικαιώματα και σεξουαλική ελευθερία και μάλιστα από τα τρυφερά ακόμη χρόνια της νηπιακής και παιδικής ηλικίας.

Αυτά τα προγράμματα εκπαίδευσης εφαρμόστηκαν από δεκαετιών στις ευρωπαϊκές χώρες και μάλιστα σε χώρες με ιδιαίτερα υψηλό βιοτικό επίπεδο και πλούσιες οικονομικές παροχές στην παιδεία και κατά δική τους ομολογία απέτυχαν παταγωδώς. Στη Γαλλία αυξήθηκε ο αριθμός των ανήλικων κοριτσιών στα σχολεία με εγκυμοσύνη οι δε Σουηδοί πρωτοπόροι στα σεξουαλικά δικαιώματα ομολογούν μετά από τριετή εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων ότι αυξήθηκαν τα αδιέξοδα, τα ψυχικά νοσήματα και οι αυτοκτονίες που σχετίζονται με τη σεξουαλική απελευθέρωση. Εννοείται ότι ο αριθμός των εκτρώσεων και μάλιστα στις νέες ηλικίες παραμένει υψηλός η δε διάλυση της οικογένειας προσέλαβε διαστάσεις χιονοστιβάδας.

Στην πραγματικότητα δεν εξυπηρετούν τους στόχους που έθεσαν και διατείνονται ότι εξυπηρετούν. Οι σκοποί τους κατά βάθος, σαν την αθέατη πλευρά του φεγγαριού, παραμένουν σκοτεινοί. Προωθούν τα σεξουαλικά δικαιώματα με την υποστήριξη της ΠΟΥ, ΟΥΝΕΣΚΟ, των ποικιλώνυμων ΜΚΟ. Ενισχύουν τη σεξουαλικοποίηση των παιδιών απ’ τη νηπιακή ηλικία, τις ανώμαλες σεξουαλικές συμπεριφορές στο ρυθμό του ‘’ πάντα πράττειν και πάντα επιτρέπειν’’, την αποσύνδεση της σεξουαλικής από την αναπαραγωγική λειτουργία, τις νέου τύπου ‘’οικογένειες’’ ομόφυλες κ.λ.π.

Αμφισβητούν τους θεσμούς, τις οικογενειακές και παραδοσιακές αξίες, την χριστιανική ορθόδοξη πίστη, προωθούν τον ακτιβισμό για τα χωρίς όρια και φραγμούς σεξουαλικά δικαιώματα. Περιφρονούν την ανθρώπινη αγέννητη ζωή, τη σεξουαλική κανονικότητα, τη σεξουαλική εγκράτεια και τη συζυγική πίστη.

Υποβαθμίζουν έως υποκαθιστούν το δικαίωμα των γονέων να δώσουν αγωγή σύμφωνα με τις δικές τους οικογενειακές αρχές. Με τους σεξουαλικούς πειραματισμούς, την αντισύλληψη, την άμβλωση, τη χωρίς γονική καθοδήγηση και πνευματικό υπόβαθρο πορεία τους εισέρχονται στην ενήλικη ζωή δύσπιστα και αδύναμα να συνάψουν ετερόφυλη σχέση αποβλέπουσα στη δημιουργία οικογένειας.

Το μάθημα της σεξουαλικής αγωγής με τον παραπλανητικό δελεαστικό τίτλο ’’Εργαστήριο Δεξιοτήτων’’ απορρίπτει και περιφρονεί τη διδασκαλία της εγκράτειας και της σωφροσύνης και οτιδήποτε σχετιζόμενο με τη Χριστιανική Ηθική και την παράδοσή μας περί σεξουαλικών σχέσεων μόνο εντός του γάμου και με προοπτική την τεκνογονία και δημιουργία οικογένειας. Η ευαγγελική ορθόδοξη διδαχή είναι κατά των προγαμιαίων σεξουαλικών σχέσεων σε αντίθεση με τους αιρετικούς και παντός τύπου και χρώματος διαστροφείς του Ευαγγελίου. Οι άγιοι φωτισμένοι πατέρες της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας με τα κείμενά τους και προπάντων με το παράδειγμά τους διευκρίνισαν και ξεκαθάρισαν αυτά τα ζητήματα. Έτσι δεδομένου ότι η συντριπτική πλειοψηφία του έθνους μας είναι χριστιανοί ορθόδοξοι το μάθημα σύμφωνα με το ελληνικό Σύνταγμα και σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο καθίσταται παράνομο γιατί προσβάλλει τις θρησκευτικές πεποιθήσεις και αξίες μας. Το μάθημα αυτό όπως σχεδιάστηκε και με το περιεχόμενό του είναι κατάλληλο για άθρησκους και άθεους όχι για χριστιανικές ορθόδοξες οικογένειες που έχουν οδηγό στη ζωή τους το Χριστό και το Ευαγγέλιό του.

Οι γονείς και η διοίκηση της Εκκλησίας μπορούν και πρέπει να προσφύγουν σε κάθε νόμιμο μέσο (Συμβούλιο της Επικρατείας) για την ακύρωσή του ή τουλάχιστον της υποχρεωτικότητάς του ως ασύμβατου με τις χριστιανικές ορθόδοξες αξίες. Οι χριστιανοί ορθόδοξοι γονείς δεν πρέπει να πτοηθούν από τις απουσίες των παιδιών τους λόγω αποχής από το μάθημα στην περίπτωση που δεν αποσυρθεί ή καταργηθεί η υποχρεωτικότητά του. Μία σωστή κατά τη γνώμη μας κίνηση είναι μια δήλωση απαλλαγής από το μάθημα όπως ακριβώς συντάχθηκε μετά από διαμαρτυρίες χριστιανικών συλλόγων και σωματείων. Την παραθέτω αυτούσια στο τέλος του κειμένου.

Οι γονείς είναι τα καταλληλότερα πρόσωπα για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση γιατί αγαπούν αληθινά τα παιδιά και γνωρίζουν τις ανάγκες τους. Ο ρόλος τους και η αποστολή τους δεν μπορεί να υποκατασταθεί από το σχολείο. Το μάθημα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης είναι μεν απαραίτητο να διδάσκεται, όμως στο βαθμό που είναι συμβατό με την ευαγγελική μας ορθόδοξη διδασκαλία και όχι με τη μορφή που η κυβέρνηση προωθεί. Έτσι θα μπορούσε να περιέχει και κυρίως να εστιάσει σε επιστημονικές πληροφορίες περί της βιολογίας της αναπαραγωγής, τα μεταδιδόμενα νοσήματα, να αποφύγει επικίνδυνες ατραπούς, άσκοπους αυτοσχεδιασμούς και καινοτομίες και κυρίως ο δάσκαλος ή ο καθηγητής που θα διδάξει ένα τέτοιο μάθημα να μην αγνοήσει τους γονείς, να τους ακούσει και να έλθει σε συνεννόηση μαζί τους.

Κοζάνη 18/10/2021
Αναστάσιος Σεμίζογλου, καρδιολόγος Βενιζέλου 30 Κοζάνη.

 

Δήλωσις απαλλαγής

( Σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης)

Αριθ.Πρωτοκόλλου(του Σχολείου)

Αριθ.Πρωτοκόλλου(του Σχολείου):

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ . . . . . . . . . . που εδρεύει ομοίως και εκπροσωπείται νόμιμα του/της . . . . . . του . . . . . κατοίκου . . . . . . κηδεμόνα του/της μαθητ . . . . . Αξιότιμ . . κ. Διευθυν . . .

Το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων όρισε με την υπ’ αριθ’ Υ.Α.79511 (ΦΕΚ2539/Β/24-06-2020)την υλοποίηση στα Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και Γυμνάσια’’ Εργαστήρια Δεξιοτήτων’’ με τέσσερις θεματικούς κύκλους: α)Ζω καλύτερα(στον οποίο σαν επιμέρους θεματική εμφανίζεται το εν λόγω θέμα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης) β) Φροντίζω το περιβάλλον, γ) Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ, και δ)Δημιουργώ και Καινοτομώ.

Πληροφορήθηκα το εκπαιδευτικό υλικό που αποτελεί την καθοδηγητική πηγή τροφοδοσίας της επιμέρους θεματικής ενότητας της Σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων από την ιστοσελίδα του ΙΕΠ iep.edu.gr,

ΑΣΚΩΝΤΑΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΥ που απορρέει από το Ν.53/1974-ΦΕΚ256/Α που κύρωσε την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ Ή Σύμβαση της Ρώμης) και σύμφωνα με το άρθρο 2 του Προσθέτου Πρωτοκόλλου αυτής’’ Δικαίωμα στην Εκπαίδευση’’ που ορίζει ότι:

‘’Ουδείς δύναται να στερηθεί του δικαιώματος,’’ όπως εκπαιδευτεί.. Παν κράτος εν τη ασκήσει των αναλαμβανομένων υπ’ αυτού καθηκόντων επί του πεδίου της μορφώσεως και της εκπαιδεύσεως θα σέβεται το δικαίωμα των γονέων, όπως εξασφαλίζωσι την μόρφωσιν και εκπαίδευσιν ταύτην συμφώς προς τας ιδίας αυτών θρησκευτικάς και φιλοσοφικάς πεποιθήσεις’’

ΔΗΛΩΝΩ ΜΕ ΤΗ ΡΗΤΗ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΕΤΕΡΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΟΥ

ότι δεν επιθυμώ το τέκνο, στο οποίο ασκώ ως γονέας ή κηδεμόνας νομίμως την επιμέλεια και γενικώς τη γονική μέριμνα να παρακολουθήσει και να συμμετέχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διδασκαλία της επιμέρους θεματικής ενότητας των ‘’ Εργαστηρίων Δεξιοτήτων’’ με τίτλο ‘’ Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση’’ ,διότι το περιεχόμενό της είναι αντίθετο με τις κοινωνικές μου αντιλήψεις, τις θρησκευτικές και φιλοσοφικές μου πεποιθήσεις, βάσει των οποίων διαπαιδαγωγώ το ως άνω τέκνο και επιπλέον προσβάλλει ευθέως το άρθρο 16 του Συντάγματος. Ενδεικτικά δεν συνάδουν με τις πεποιθήσεις μου οι θεωρίες που βρίσκονται στο υλικό του ΙΕΠ περί ύπαρξης περισσοτέρων των δύο φίλων, των εμφύλων ταυτοτήτων, περί των αμβλώσεων και της μη πλήρους προστασίας του αγέννητου παιδιού από τη σύλληψή του, των σεξουαλικών σχέσεων των νέων εκτός γάμου και της εγκράτειας των νέων από τέτοιες σχέσεις, της πρώϊμης για την ηλικία τους μύησης των παιδιών στη σεξουαλική δραστηριότητα και άλλα κεφαλαιώδη για εμένα ζητήματα που σε κατάλληλο χρόνο επιφυλάσσομαι να αναφέρω και να επικαλεσθώ. Επιπροσθέτως ως προς το ζήτημα της σεξουαλικής αγωγής θεωρώ μόνο τον εαυτό μου- ως γονέα ή κηδεμόνα- αρμόδιο και κατάλληλο να την παρέχω στο τέκνο μου, εξατομικευμένα και ανάλογα με το χαρακτήρα και την ωριμότητά του. Κατά την ώρα της ανάπτυξης της εν λόγω επιμέρους θεματικής ενότητας της ‘’ δεξιότητας’’ αυτής θα πρέπει το τέκνο μου να απασχοληθεί στο σχολείο με εναλλακτικό τρόπο, σύμφωνα με ενδεδειγμένες παιδαγωγικές μεθόδους, που δεν θα θίγει την προσωπικότητά του, ούτε τη διαφορετικότητά του από άλλους μαθητές, ώστε να υφίσταται δυσμενείς διακρίσεις και κάθε είδους διάκριση- υποτίμηση(bulling) εξαιτίας της μη συμμετοχής του στην εν λόγω δεξιότητα. Σε περίπτωση που η επιμέρους θεματική ενότητα της ‘’ δεξιότητας’’ αυτής υλοποιηθεί τις τελευταίες ώρες του σχολικού ωραρίου, δίνω τη συγκατάθεσή μου να φύγει το τέκνο νωρίτερα από το σχολείο, αφού πρώτα ενημερωθώ τηλεφωνικώς στον αριθμό επικοινωνίας, , που ήδη σας έχω δηλώσει. Με όλο το σεβασμό στο κοπιώδες έργο σας που επιτελείτε για τα παιδιά μας και κατανοώντας ότι δεν είναι δική σας πρωτοβουλία η συγκεκριμένη ‘’ δεξιότητα’’, οφείλω να σας υπενθυμίσω ότι έχετε υποχρέωση να κάνετε δεκτή την παρούσα δήλωσή μου σύμφωνα με τον ΥΚ Ν.3528/2007. Σε διαφορετική περίπτωση, για οποιαδήποτε βλάβη υποστούμε είτε ο υπογράφων, είτε ο/η άνω μαθητής/τρια, επιφυλάσσομαι ρητώς να ζητήσω αστικές, ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες προσωπικά από κάθε υπαίτιο που συνέπραξε και ταυτόχρονα από το Ελληνικό Δημόσιο.

Με εκτίμηση

Ο/Η κηδεμόνας