Την εκμίσθσωση αγροτεμαχίου έξω από τον αστικό ιστό για την προσωρινή στέγαση αδέσποτων αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερβίων .Ουσιαστικά πρόκειται για μια προσωρινή λύση μέχρι να γίνει το καταφύγιο 39 θέσεων .

Ακόμα το αγροτεμάχιο δεν έχει βρεθεί και το θέμα θα συζητηθεί στη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου.

Ι.Π.