Στις 27 Αυγούστου 2020 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης .Δέκατο τρίτο θέμα της 18ης τακτικής συνεδρίασης ήταν η «Προσθήκη νέας πτέρυγας Χειρουργικού και Παθολογικού τομέα στο Μαμάτσειο».Πέντε μέλη του Δ.Σ. μεταξύ των οποίων και ο Τάσος Σιδηράς που αντικαθιστά το δήμαρχο Κοζάνης Λάζαρο Μαλούτα εγκρίνουν ομόφωνα  την υποβολή της παραπάνω πρότασης, για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία», Άξονας Προτεραιότητας 9, με τίτλο «Δράσεις επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών (Α΄θμιας και Β΄θμιας) υγείας».

Άραγε πώς προκύπτει ότι δεν ρωτήθηκε ποτέ ο δήμαρχος για την επέκταση και είναι απόφαση άλλου φορέα; Όταν ο ίδιος είναι μέλος του Δ.Σ του Νοσοκομείου; «Το Μαμάτσειο έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Σε ένα πυκνοδομημένο τμήμα της πόλης να τοποθετούμε επέκταση δεν συμβάλει σε τίποτα στην υγειονομική αναβάθμιση», δήλωσε στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο. Γιατί δεν αντέδρασε τον Αύγουστο του 2020;Και τώρα δεν χωράει επέκταση αλλά ένα νέο νοσοκομείο;

Ιωάννα Παπαδημητρίου