Πριν δέκα μέρες παραδόθηκε για χρήση στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Κοζάνης ο πράσινος βρεφονηπιακός σταθμός στη ΖΕΠ που ελαχιστοποιηθεί η απαιτούμενη κατανάλωση ενέργειας.
Πέρα από τον αρχιτεκτονικό του σχεδιασμό περιλαμβάνει πολλές καινοτόμες ενεργειακές λύσεις. Αυτό που ξενίζει είναι στύλος της ΔΕΗ για την ηλεκτροδότηση του κτιρίου που υπήρχε στην αρχική μελέτη.

Ι.Π.