Πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά. Τον όρκο εκφώνησε ο Ιωάννης Βιτωλιάνος και η Καραμπατάκη Ε. και ακολούθησαν μαζί τους όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές. Συγχαρητήρια σε όλους!