Ομιλία στην Ολομέλεια επί του σ/ν του Υπουργείου Οικονομικών: «Εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς – Πρόγραμμα συνεισφοράς Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες μέχρι τη μεταβίβαση της κατοικίας τους στον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης του κεφαλαίου Α’ του μέρους δευτέρου του τρίτου βιβλίου του ν. 4738/2020 – Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2020/1151 και (ΕΕ) 2021/1159, νέος μειωμένος Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση ιδίως της ενεργειακής κρίσης και άλλες διατάξεις.».

κ. Πρόεδρε,
κ. Υπουργοί,
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
ασχολούμαστε σήμερα με τις ρυθμίσεις άλλης μιας νομοθετικής πρωτοβουλίας της Κυβέρνησης, με θετικό πρόσημο στην κοινωνία και στην οικονομία.

Είμαστε δίπλα και στηρίζουμε τους ευάλωτους οφειλέτες στη δύσκολη περίοδο του αρχικού σταδίου πριν από την πιθανή μετάβαση στη διαδικασία της πτώχευσης.

Παρεμβαίνουμε θετικά στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) που επιβάλλεται στην αλκοόλη και στα αλκοολούχα ποτά.

Συνεχίζουμε τα μέτρα χαλάρωσης του ΕΝΦΙΑ για τη μικρή κυρίως ιδιοκτησία αποτυπώνοντας, με τον τρόπο αυτό, τη συνέπεια λόγων και πράξεων.

Αντίστοιχα οι απαλλαγές από τον ΕΝΦΙΑ, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, αποτυπώνουν το ισχυρό κοινωνικό πρόσημο στη λειτουργία της Κυβέρνησης.

Αντιλαμβανόμαστε τις αρνητικές συνέπειες από τα υψηλά κόστη των εισροών στη γεωργία και κύρια της ενέργειας.

Για το λόγο αυτό παρεμβαίνουμε σε δύο βασικούς συντελεστές, στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης κινητήρων και στα λιπάσματα.

Παρέχουμε διευκολύνσεις στην καταβολή φόρου για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2021.

Ειδικότερα:
1. Προβλέπεται η δυνατότητα καταβολής συνεισφοράς από το Δημόσιο στους ευάλωτους οφειλέτες, για να ανασταλεί η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κύριας κατοικίας τους ή εκποίησης αυτής στο πλαίσιο της πτώχευσης.
Το Δημόσιο συνεισφέρει, με τη μορφή κρατικής στήριξης των δανείων, στις δόσεις για την αναστολή της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης που ήδη έχει ξεκινήσει από επισπεύδοντα πιστωτή επί της κύριας κατοικίας του οφειλέτη ή της διαδικασίας εκποίησης της περιουσίας του στο πλαίσιο της πτώχευσης και μέχρι τη λειτουργία του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης.
Η στήριξη αυτή παρέχεται μέχρι 15 μήνες.
Αντίστοιχα 15 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της πρόβλεψης αυτής δεν μπορούν να υποβληθούν νέες αιτήσεις για αντίστοιχη συνεισφορά του Δημοσίου.
Η συνεισφορά ξεκινάει από 70 ευρώ το μήνα και, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση, μπορεί να φτάσει τα 210 ευρώ το μήνα.
Η επιδότηση φτάνει κατά μέγιστο στο 80% της μηνιαίας δόσης και όπως είναι φυσιολογικό σχετίζεται με τη συνέπεια του οφειλέτη στις δικές του υποχρεώσεις.
2. Ενσωματώνεται η Ευρωπαϊκή Οδηγία 1151/2020 στην Ελληνική Νομοθεσία, σύμφωνα με την οποία εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής ΕΦΚ έως και 85% σε σχέση με τον ισχύοντα κανονικό συντελεστή στο προϊόν απόσταξης που παράγεται από τους διήμερους αποσταγματοποιούς.
3. Ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται, με βάση τις νέες υψηλότερες αντικειμενικές αξίες, προς όφελος των πολλών ως στρατηγική επιλογή και ως συνέπεια πολιτικής απόφασης.
Καταργείται ο συμπληρωματικός φόρος φυσικών προσώπων, αυξάνονται οι δόσεις καταβολής μέχρι και σε 10 ισόποσες, ενώ η μείωση του ΕΝΦΙΑ ανέρχεται συνολικά στο 35% περίπου σε σχέση με το 2018.
Επιπρόσθετα επαναπροσδιορίζεται η έκπτωση του ΕΝΦΙΑ για τα φυσικά πρόσωπα σύμφωνα με τη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας επ’ ωφελεία κυρίως των χαμηλών οικονομικών στρωμάτων. Το ποσοστό της έκπτωσης αυξάνεται για συνολική αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 150 χιλιάδες ευρώ και η έκπτωση καταργείται για ακίνητη περιουσία άνω των 400 χιλιάδων ευρώ.
Τελικά η πλειονότητα των ιδιοκτητών ακινήτων, 8 στους 10, θα καταβάλει χαμηλότερο φόρο σε σχέση με το 2021.
4. Σημαντική είναι και η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ έτους 2022, σε συνέχεια προηγούμενων απαλλαγών.
Σαν τέτοιο παράδειγμα αναφέρεται η συνέχιση απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ και για το 2022 των ακινήτων που βρίσκονται εντός των οικισμών Πεπονιάς, Πολύλακκου, Αξιόκαστρου, Κλήματος, Τραπεζίτσας, Πανάρετης και Πυλωρίου του Δήμου Βοΐου Ν. Κοζάνης.
Οι παραπάνω οικισμοί κρίθηκαν μη κατοικήσιμοι και υπό μεταφορά μετά το σεισμό της 13/05/1995.
Η ίδια ρύθμιση και για την ίδια αιτία ισχύει για οικισμούς του Δήμου Γρεβενών Ν. Γρεβενών καθώς και για τον οικισμό Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου Ν. Φλώρινας λόγω σημαντικής κατολίσθησης που οφείλεται στις εξορυκτικές δραστηριότητες της ΔΕΗ για παραγωγή του δημόσιου αγαθού της ηλεκτρικής ενέργειας.
Το ίδιο ισχύει και για αντίστοιχες ρυθμίσεις που αφορούν σε περιοχές που επλήγησαν από πυρκαγιές.
Οι ευχαριστίες προς την Πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών είναι αυτονόητες.
5. Πολύ θετικά αξιολογείται η πρόβλεψη για μηδενικό συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης κινητήρων (Diesel) που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία και, όπως είναι φυσιολογικό, από τους κτηνοτρόφους που παράγουν γεωργικά κτηνοτροφικά προϊόντα ως εισροές στην κτηνοτροφία.
Το μέτρο ισχύει για το διάστημα 01/01/2022 – 31/12/2022.
Με σκοπό μάλιστα να προληφθούν πιθανές ενέργειες καταστρατήγησης του μέτρου και για να επιτευχθεί δίκαιη κατανομή του ευεργετήματος αυτού, οι λεπτομέρειες εφαρμογής θα προβλέπονται με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και του Διοικητή της ΑΑΔΕ.
Το αναλογούν ποσό θα επιστρέφεται από την Αρχή που θα προσδιοριστεί όπως και η μεθοδολογία υπολογισμού του.
6. Η υπαγωγή των λιπασμάτων στον υπερμειωμένο συντελεστή 6% σε συνδυασμό και με την επιστροφή του ΕΦΚ πετρελαίου κίνησης, θα συμβάλουν στην υποβοήθηση της ανταγωνιστικότητας της γεωργικής και, λόγω εισροών, της κτηνοτροφικής παραγωγής.
7. Η ρύθμιση καταβολής του φόρου εισοδήματος σε 8 δόσεις και η έκπτωση 3% για εφάπαξ πληρωμή για το φορολογικό έτος 2021 θα συμβάλει υποστηρικτικά στη συνεπή ανταπόκριση των υπόχρεων.

Η Κυβέρνηση αντιλαμβάνεται πλήρως τις δυσκολίες που προέκυψαν και επιβαρύνουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς λόγω της ενεργειακής κρίσης ως απόρροια της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία:
1. Χορηγεί, με τροπολογία, στα ευάλωτα νοικοκυριά με οικογενειακό εισόδημα έως 30.000 ευρώ οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη του κόστους κατανάλωσης καυσίμου κίνησης οχημάτων 40 ευρώ στους κατοίκους της ηπειρωτικής Ελλάδας και 50 ευρώ στους κατοίκους των Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής και Περιφερειακής Ενότητας Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο.
2. Τα αντίστοιχα ποσά για τους ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών ανέρχονται στα 30 και 35 ευρώ.
3. Επιδοτείται το κόστος του πετρελαίου κίνησης για τον μήνα Απρίλιο με 0,15 ευρώ ανά λίτρο.
4. Παρέχεται αποζημίωση ειδικού σκοπού για το ίδιο χρονικό διάστημα στις υπηρεσίες ταξί συνολικού ύψους 200 ευρώ.
5. Πολύ θετική και η ρύθμιση-παράταση για τα οικόπεδα που διανεμήθηκαν βάσει του από 24/04/1985 ΠΔ. Ένα ειδικό ζήτημα που απέμεινε θα γίνει προσπάθεια ρύθμισης επίσης.

Αγαπητοί συνάδελφοι,
όλα τα παραπάνω αποτελούν νίκες της κοινωνικής πολιτικής της Κυβέρνησης και ανάσες για την οικονομική κινητικότητα.

Γι’ αυτό αγκαλιάζονται από το σύνολο των ωφελούμενων και της κοινωνίας ενώ προσδοκούμε να γίνει το ίδιο από την πλειοψηφία του Κοινοβουλίου.

Λέμε ναι, σε ότι στηρίζει τους συμπολίτες μας και σε ότι στηρίζει την κοινωνική συνοχή.
Λέμε ναι, στο παρόν σ/ν που περιλαμβάνει τις δεσμεύσεις μας και αποτυπώνει τη συνέπεια λόγων και πράξεων.

Ευχαριστώ.