Ολοκληρώθηκε το διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με αντικείμενο την ηλεκτρονική καταχώρηση συγκεντρωτικών στοιχείων παρόχων στο πληροφοριακό σύστημα της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, των παρόχων (ΤΟΕΒ) για τις ανάγκες της κοστολόγησης και τιμολόγησης νερού για αγροτική χρήση.

Το Σεμινάριο διοργάνωσε η Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Υπηρεσιών Ύδατος της Γενικής Δ/νσης Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη αρμόδιο ΤΟΕΒ της Δυτικής Μακεδονίας κ Θωμά Μάνο και με την Δ/νση Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.

Στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο συμμετείχαν εκπρόσωποι της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Διαχείρισης Υπηρεσιών Ύδατος του Υπουργείου, ο Αντιπεριφερειάρχης κ Θωμάς Μάνος, εκπρόσωποι της Δ/νσης Υδάτων της Δυτικής Μακεδονίας, εκπρόσωποι της νέας Δ/νσης Εγγείων Βελτιώσεων, καθώς και Λογιστές, Πρόεδροι και Υπεύθυνοι των ΤΟΕΒ της Δυτικής Μακεδονίας.