Υποψήφιος Σχολική μονάδα Μόρια Τομέας – Ειδικότητα
Σταύρος Καψαλιάρης ΕΠΑΛ  Σερβίων 19.320 Μηχανολογίας
Αλεξάνδρα Τορνικίδου 2ο ΕΠΑΛ Πτολεμαΐδας 18.840-19.350 Υγείας
Κωνσταντίνος Αβραμίδης 2ο ΕΠΑΛ Πτολεμαΐδας 19.780-19.210 Πληροφορικής
Δάφνη Κούντη 2ο ΕΠΑΛ Πτολεμαΐδας 18.820-19.120 Υγείας
Χριστίνα Ρηγούλη 2ο ΕΠΑΛ Κοζάνης 18.800-19.200 Μηχανολόγων
Κωνσταντίνα Δημοπούλου 2ο ΕΠΑΛ Κοζάνης 18.800-19.200 Νοσηλευτική
Δημήτριος Κίκης 1ο ΕΠΑΛ Πτολεμαΐδας 18.900 Μηχανολόγων
Χριστίνα Ρηγούλη
Ελευθερία Μεσημέρη ΕΠΑΛ Σιάτιστας 18.620 Οχημάτων
1ο  ΕΠΑΛ Κοζάνης 18.500 Ηλεκτρολόγων
Παναγιώτη Καρακουλάκη ΕΠΑΛ Σιάτιστας 18.380