Οι μελετητές του δήμου Κοζάνης για το νέο περιφερειακό νοσοκομείο και συνεργάτες του Υπουργείου Υγείας: Υπάρχει σχέδιο για ανασχεδιασμό του χάρτη υγείας

Ανακοίνωσαν το εθνικό έργο του Υπουργείου Υγείας για κατ’ οίκον υπηρεσίες σε ογκολογικούς ασθενείς