Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης παραχώρησε στο νέο θέατρο «Παρέα» δωρεάν την Αίθουσα Τέχνης για την διεξαγωγή τριών παραστάσεων. Βλέπουμε μια φιλική στάση σε νέες θεατρικές δυνάμεις που ζητούν την αίθουσα. Ανάλογη φυσικά στάση τηρείται και στις σχολικές μονάδες που χρησιμοποιούν την αίθουσα και αυτή διατίθεται χωρίς κάποιο μίσθωμα.

Καλό θα ήταν πάντως να ξεκαθαριστεί το αντίτιμο για την χρήση της αίθουσας για τις ερασιτεχνικές ομάδες , τις επαγγελματικές , τα ωδεία που φαίνεται πληρώνουν 150 ευρώ την ημέρα, τις κομματικές οργανώσεις.

Ιωάννα Παπαδημητρίου