Η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Κοζάνης ενέκρινε τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κοζάνης και Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Λειτουργία Οικοτροφείου τύπου Α4 για άτομα με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές στην Π.Ε. Κοζάνης, προϋπολογισμού 900.000 ευρώ».

Το Οικοτροφείο παρέχει μεταξύ άλλων ψυχοκοινωνική φροντίδα και υποστήριξη. Βασικοί στόχοι λειτουργίας του Οικοτροφείο είναι, ενδεικτικά:

– Διατήρηση και ενίσχυση της λειτουργικότητας των ενοίκων

– Βελτίωση της ποιότητας ζωής των ενοίκων μέσω της παροχής ενός ολοκληρωμένου μοντέλου φροντίδας και εκπαίδευσης σε καθημερινές δεξιότητες

– Διατήρηση και ανάπτυξη της επικοινωνίας των ενοίκων με την κοινότητα

– Προαγωγή των αναγκών της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας στην ευρύτερη περιοχή μέσω δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης, καθώς και της εκπαίδευσης ασκούμενων φοιτητών και εθελοντών.