Χάρις Κουζιάκης: Δεν χρειάζεται ο ενδιάμεσος φορέας – Λάζαρος Μαλούτας: Η λειτουργία της τηλεθέρμανσης δεν αλλάζει

Η σύσταση διαδημοτικής επιχείρησης τηλεθέρμανσης Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνης – Εορδαίας – Αμυνταίου) ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία στο δημοτικό συμβούλιο Κοζάνης της Τρίτης. Ήδη πέρασε στο Δημοτικό Συμβούλιο της Εορδαίας και ου Αμυνταίου. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ κ. Κώστας Κυτίδης συμφώνησαν τα τρία μέρη για ποσοστό 33,3% για κάθε μέτοχο. “Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την κατασκευή του ΣΗΘΥΑ στον ΑΗΣ Καρδιάς”.

Δεν είναι δεσμευτική η ίδρυση μιας νέας διαδημοτικής επιχείρησης τόνισε ο κ. Χάρις Κουζιάκης αφού δεν είναι δεσμευτικό και το μνημόνιο. Προβληματισμούς εξέφρασε για την ισόποση κατανομή των μετοχών με το Δήμο Κοζάνης να πλήττεται, αλλά και για το μη προσδιορισμό του κόστους θέρμανσης. Υπήρχε εναλλακτική σύμφωνα με όσα είπε αλλά δεν εξετάστηκε ποτέ με ΣΗΘΥΑ στην περιοχή του Δρεπάνου και μια αυτόνομη λύση. “Ο μόνος που ευνοείται είναι η ΔΕΗ με ρόλο αφέντη που ζητά δεσμεύσεις. Δεν χρειάζεται ο ενδιάμεσος φορέας”.

Η ΔΕΗ ήθελε έναν πελάτη για να συζητά για την τιμολογιακή πολιτική, κάτι που έχει βάση ανέφερε ο δήμαρχος Κοζάνης Λάζαρος Μαλούτας, μιας και έχουμε διαφορετικά είδη τροφοδοσίας. “Το ποσοστό μετοχών δεν ήταν εύκολο και ευχάριστο. Η λειτουργία της τηλεθέρμανσης δεν αλλάζει. Αντισυμβαλλόμενος ήταν η ΔΕΗ τώρα θα είναι η διαδημοτική. Η τιμή πώλησης θα είναι αποτέλεσμα της διαδημοτικής με τη ΔΕΗ. .Η λύση που επιλέξαμε ήταν λιγνίτης και φυσικό αέριο έναντι φυσικό αέριο. Ψάχνουμε και άλλες λύσεις. Πάμε να καλύψουμε τις αιχμές της τηλεθέρμανσης με ΑΠΕ, να αντικαταστήσουμε το πετρέλαιο με ΑΠΕ“. Τόνισε επίσης ότι ο νέος δήμαρχος Γιάννης Κοκκαλιάρης γνωρίζει τα της σύστασης και φαίνεται να είναι σύμφωνος.

Ιωάννα Παπαδημητρίου