Νέος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός μέσω ΕΣΠΑ covid. Πρόκειται για θάλαμο κάθετης νηματικής ροής βιολογικής ασφαλείας για το μικροβιολογικό εργαστήριο.

Σχεδιασμός και υλοποίηση με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 3ηΥΠΕ και Υπουργείο Υγείας!

Πηγή: fb: Σταυρος Παπασωτηριου,