Καθορίστηκαν  οι σχολικές  μονάδες για το σχολικό έτος 2020-2021, εντός των οποίων θα λειτουργούν οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφυγοπαίδων (ΔΥΕΠ) σε όλη την χώρα. Μεταξύ αυτών   και η ίδρυση δομής  στο Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης στο Βόιο.

Στην Π.Ε. Καστοριάς ιδρύονται ανάλογες ΔΥΕΠ στο δημοτικό σχολείο Μαυροχωρίου, Δισπηλιού και Κορησού, ενώ στην Π.Ε. Γρεβενών στο δημοτικό σχολείο Κρανιάς .Επίσηςιδρύονται Δομές  Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ), ως Παραρτήματα όμορων νηπιαγωγείων, στα  Νηπιαγωγεία Μαυραναίων, Κρανιάς  στην Π.Ε. Γρεβενών  και  στο Νηπιαγωγείο Μαυροχωρίου στην Π.Ε. Καστοριάς.

Ιωάννα Παπαδημητρίου