Νέα αντιπεριφερειάρχης Παιδείας και Πολιτισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ορίστηκε Όλγα Πουταχίδου, όπως αναφέρθηκε στη συνεδρίασης της εκτελεστικής επιτροπής.

Ι.Π.