Μετά από οπτικό έλεγχο στην Υψηλή Γέφυρα Σερβίων ο δρ Στέργιος Μητούλης μίλησε στο Flash δίνοντας μια εικόνα. Ο αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Σάρεϊ, ειδικός στις γέφυρες που υποβάλλονται σε ακραία και δυναμικά φορτία παρατήρησε μόνιμες κατακόρυφες μετακινήσεις του οδοστρώματος και τοπικές φθορές. Χρειάζονται άμεσες ενέργειες για να μειωθεί επαρκώς η επικινδυνότητά της για τη στατική δηλαδή ακεραιότητα της γέφυρας.

Τα όσα παρατηρήθηκαν είναι αποτέλεσμα διαφόρων φαινομένων, φόρτισης από βαρέα οχήματα, αλλά και περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως διαβρώσεις και οξειδώσεις για πάνω από 45 χρόνια. Ήδη έχει αποφασιστεί να γίνουν κάποιες ενέργειες για να μειωθεί ο κίνδυνος χωρίς να γνωρίζει ο ίδιος ακριβώς την κατάστασή της. Προτείνει μείωση των φορτίων και κάποια πιθανόν ενισχυτικά μέτρα. Υπάρχουν δύο βήματα ,αρχικά μέτρα μικρής εμβέλειας κόστους δεκάδων χιλιάδων ευρώ και μακροπρόθεσμα έργα πλήρους κατανόησης της κατάστασης της γέφυρας με της τάξης των εκατομμυρίων. «Προσπαθούμε να καταλάβουμε από τι ακριβώς δημιουργήθηκε .Το 2012 δεν υπάρχουν τόσες κατακόρυφες μετακινήσεις ,οπότε πιθανόν να έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια, δεν γνωρίζουμε το ιστορικό των φορτίων, αλλά βλέπουμε το αποτέλεσμα μιας χρήσης μετά από 45 χρόνια».

Ιωάννα Παπαδημητρίου