Σταύρος Παπασωτηρίου: Τιμήσαμε με την καθιερωμένη αρτοκλασία τους νοσηλευτές και τις μαίες του νοσοκομείου μας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας!