Την Παρασκευή 26 Απριλίου, ώρα 7μ.μ. στον Ι.Ν. Αγιών Κων/νου και Ελένης.