Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ο Διοικητής της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) Σπύρος Πρωτοψάλτης και ο Διευθυντής και Πρόεδρος Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), Καθηγητής Νίκος Δεμερτζής.

Σκοπός της συνεργασίας είναι η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας των στελεχών των δύο φορέων, με στόχο την αναβάθμιση της σχεδιαζόμενης και εφαρμοζόμενης πολιτικής τους, σε όφελος της κοινωνίας και του δημοσίου συμφέροντος. Ειδικότερα, το πλαίσιο της συνεργασίας αφορά σε θέματα και αντικείμενα, όπως:

• Την υλοποίηση ερευνητικών και μελετητικών προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας με έμφαση στους τομείς της καταπολέμησης της ανεργίας, των διακρίσεων, της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού ευάλωτων κοινωνικών ομάδων αλλά και στην προώθηση της επιχειρηματικότητας, καθώς και την ενίσχυση της εκπαίδευσης και κατάρτισης του εργατικού δυναμικού και των υπαλλήλων των φορέων,

• Την ανταλλαγή πληροφόρησης και βέλτιστων πρακτικών ως προς την άσκηση κοινωνικής πολιτικής,

• Τη διοργάνωση σχετικών επιστημονικών ημερίδων και συνεδρίων,

• Τη συγγραφή μελετητικών εκθέσεων και συγγραμμάτων με συμμετοχή στελεχών των δύο φορέων, και

• Την αξιολόγηση δημόσιων πολιτικών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΔΥΠΑ, την ανάδειξη των προγραμμάτων, υπηρεσιών και δράσεων κοινωνικής πολιτικής και τη διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωσή τους.