Στις 26 Νοεμβρίου 2020 εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας η αναμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής . Μεταξύ άλλων το μάθημα «Οργανωσιακή Συμπεριφορά» διαγράφεται από το πρόγραμμα σπουδών και αντικαθίσταται με το μάθημα «Θεσμική Διαχείριση Υδάτινων Πόρων» ως βασικό και κύριο μάθημα. Όπως φαίνεται και από τον νέο οδηγό σπουδών του τμήματος το μάθημα έχει συμπεριληφθεί στο Ζ εξάμηνο σπουδών.

Στο έκτακτο επιστημονικό προσωπικό του Τμήματος Οργάνωση ς και Διοίκησης Επιχειρήσεων των Γρεβενών μεταξύ δώδεκα επιστημόνων βρίσκεται και μια καθηγήτρια με διδακτορικό στο «Θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης υδάτινων πόρων: συγκρούσεις και συντονισμός». Οπότε και δεν απορεί κανείς για τη μεταγραφή για το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής σε θέση Δ.Ε.Π.

Ι.Π.

Δείτε την απόφαση και το πρόγραμμα σπουδών.

Μια θέση στο Τμήμα Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για έναν