Μια θέση στο Τμήμα Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για έναν

Το Πανεπιστήμιο Δυτική Μακεδονίας προκήρυξε επτά θέσεις ΔΕΠ τον Ιούνιο. Μια από αυτές  αφορά οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Μαιευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας της Πτολεμαΐδας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αξιολόγηση της Εσωτερικής Ποιότητας και της Αποδοτικότητας στις Υπηρεσίες Υγείας με έμφαση στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας». Να αναφέρουμε … Συνεχίστε να διαβάζετε το Μια θέση στο Τμήμα Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για έναν.