Το Πανεπιστήμιο Δυτική Μακεδονίας προκήρυξε επτά θέσεις ΔΕΠ τον Ιούνιο. Μια από αυτές  αφορά οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Μαιευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας της Πτολεμαΐδας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αξιολόγηση της Εσωτερικής Ποιότητας και της Αποδοτικότητας στις Υπηρεσίες Υγείας με έμφαση στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας». Να αναφέρουμε σε αυτό το σημείο ότι από τους πέντε καθηγητές του τμήματος οι δυο είναι γιατροί , ένας μόνο  μαιευτήρας  και οι υπόλοιποι τρεις διαφόρων ειδικοτήτων.  Όταν σε ανάλογα τμήματα οι περσότεροι καθηγητές ΔΕΠ  είναι μαιευτήρες.

Υπάρχει όμως υψηλόβαθμο  στέλεχος στον χώρο της υγείας  με μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Διοίκηση Μονάδων Υγείας»  και διδακτορικό με τίτλο “H Ικανοποίηση του Εσωτερικού πελάτη και η Αποδοτικότητα των Υπηρεσιών. Μια εμπειρική μελέτη στον Χώρο της Υγείας”. Οπότε άλλος ένας διοικητικός στη μαιευτική .

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

Ιωάννα Παπαδημητρίου