Μετά από πολλά μπήκε στο σύστημα και η μονάδα 3 του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου Κοζάνης που λειτουργεί μαζί με την 5 και έτσι διασφαλίζεται η τροφοδοσία της τηλεθέρμανσης .Από Δευτέρα που αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται και μια ακόμα μονάδα .Βέβαια τίποτα δεν εξασφαλίζει τον καταναλωτή για την επάρκεια θερμική ενέργειας, ειδικά αν αρχίσει την κανονική της λειτουργία η Πτολεμαΐδα 5.

Στη σύμβαση κάθε καταναλωτή με την τηλεθέρμανση-ΔΕΥΑΚ αναφέρεται σαφώς ότι « η επιχείρηση θα παρέχει θερμική ενέργεια στον καταναλωτή , καλούμενη τηλεθέρμανση σύμφωνα με τον κανονισμό Τηλεθέρμανσης της επιχείρησης»

Όπως αναφέρει το άρθρο 10 του κανονισμού της τηλεθέρμανσης «η Επιχείρηση δε φέρει καµία ευθύνη για πιθανή διακοπή της παροχής Τηλεθέρµανσης προς τον καταναλωτή , εξ’ αιτίας αιφνίδιας βλάβης ή ζηµίας του Συστήµατος Παροχής Τηλεθέρµανσης η οποία δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της Επιχείρησης ή η οποία προκλήθηκε από λόγους ανωτέρας βίας. Για τον λόγο αυτό ο Καταναλωτής δεν δικαιούται να ζητήσει κανενός είδους αποζηµίωση από την Επιχείρηση…Σε περίπτωση που δεν επαρκεί η διαθέσιµη ισχύς της Τηλεθέρµανσης από οποιαδήποτε αιτία , η Επιχείρηση µπορεί να θέσει προσωρινούς περιορισµούς στην παρεχόµενη θερµική ισχύ ή και να τη διακόπτει προσωρινά».

Αυτά τα δεδομένα σε συνδυασμό με το τελευταίο δελτίο τύπου της ΔΕΥΑΚ που μιλά για «αστάθεια στην λειτουργία της και ανεπάρκεια στην παροχή θερμικής ισχύος, ιδιαίτερα κατά τις περιόδους που η ζήτηση θα είναι αυξημένη, και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί αυτή η κατάσταση» οδηγούν τον καταναλωτή σε αδιέξοδο. Ειδικά όταν «η επιχείρηση, δυστυχώς, αδυνατεί να καλύψει το έλλειμμα του φορτίου αυτού με την χρήση του λεβητοστασίου αιχμής», δηλαδή δεν πρόκειται να βάλει πετρέλαιο, όταν μένουμε με μια μονάδα στο σύστημα.

Και αυτό γιατί έχει προβλέψει η ΔΕΥΑΚ να είναι καλυμμένη νομικά , οπότε μένει εκτεθειμένος ο καταναλωτής που δεν έχει τη δυνατότητα να προσφύγει πουθενά, ακόμα και αν παγώσει. Μπορεί η Κοζάνη να μπήκε στις 100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις , αλλά δεν φαντάζει τόσο έξυπνο να μην έχει προβλεφθεί η θέρμανση των κατοίκων του Δήμου της Κοζάνης. Και επειδή εδώ αναφερόμαστε σε θέματα δημόσια υγείας ,καλό είναι να ακολουθήσει η ΔΕΥΑΚ μια διαφορετική πολιτική και να προστατεύσει τους καταναλωτές της.

Ιωάννα Παπαδημητρίου

Προσωρινή λύση η μονάδα συμπαραγωγής με φυσικό αέριο στην Καρδιά -Πόσο εξασφαλισμένη είναι η τροφοδοσία της Κοζάνης;