Με απολυτήριο γυμνασίου, χωρίς πενταετή επαγγελματική εμπειρία, αλλά με βαθμολόγηση η πρόταση για τον τρόπο επιλογής του νέου καλλιτεχνικού  διευθυντή του  ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης

Στην συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης, της 5ης Ιουλίου 2022, ήρθε προς συζήτηση το θέμα της έγκρισης των όρων για την προκήρυξη της θέσης του Καλλιτεχνικού Διευθυντή. Στη συνεδρίαση δεν πάρθηκε απόφαση επί του θέματος προκειμένου να δοθεί ο χρόνος να μέλη να μελετήσουν τους όρους και να υποβάλουν τις παρατηρήσεις ή τις προτάσεις … Συνεχίστε να διαβάζετε το Με απολυτήριο γυμνασίου, χωρίς πενταετή επαγγελματική εμπειρία, αλλά με βαθμολόγηση η πρόταση για τον τρόπο επιλογής του νέου καλλιτεχνικού  διευθυντή του  ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης.