Στις 14 Σεπτεμβρίου 2018 δημοπρατήθηκε το έργο βελτίωσης εγκατάστασης ενδιαιτήματος αδέσποτων ζώων συντροφιάς της Κοζάνης προϋπολογισμού 30.000 ευρώ. Μετά από τέσσερα χρόνια στις 14 Σεπτεμβρίου 2022 έγινε η παραλαβή του έργου από την επιτροπή. Η καταληκτική ημερομηνία περίπτωσης του ήταν στις 11 Ιουνίου 2019,αλλά δόθηκαν πέντε παρατάσεις.

Διαπιστώθηκε ότι το έργο βρίσκεται σε καλή κατάσταση και συντηρείται κανονικά. Αυτό μόνο η επιτροπή το γνωρίζει αν ισχύει, μιας και ο χώρος δεν είναι επισκέψιμος από το 2015. Παρότι στην εναρμόνιση κανονισμού λειτουργίας ενδιαιτήματος/καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Κοζάνης αναφέρεται σαφώς ότι το καταφύγιο μπορούν να το επισκέπτεται εκπρόσωποι φορέων, σχολείων, συλλογών και μεμονωμένα πολίτες με σκοπό την υιοθεσία.Οι ώρες επίσκεψης είναι κάθε Τετάρτη 9:00-15:00 και κάθε Σάββατο 10:00-12:00. Οι ώρες αυτές μάλιστα πρέπει να αναρτώνται στη σελίδα του καταφυγίου.

Ακόμα και μέλη της τωρινής πενταμελούς επιτροπής δεν έχουν πρόσβαση στο καταφύγιο. Εξάλλου έχουν φροντίσει και για τον έλεγχο αυτής με δύο μέλη από από την “Κιβωτό των Ζώων” που “δημιουργήθηκε” το καλοκαίρι του 2018 επειδή ο Δήμος δεν τα έβρισκε με το Αγγίζωο.

Ι.Π.