Χρήστος Ελευθερίου: Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο χωριό στην Ελλάδα που να έχει μαρμάρινα κράσπεδα. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο χωριό στην Ελλάδα που να έχει να πέσει άσφαλτος και όχι μπαλώματα πάνω από μία εικοσαετία. Το Τρανόβαλτο μάλλον έχει και τις δύο αυτές πρωτιές. Γίνεται ναι γίνεται 8 δρόμοι να στρωθούν με άσφαλτο στο Τρανόβαλτο, έργο αρχικού προυπολογισμού 200.000 ευρώ. Το επόμενο βήμα είναι η νόμιμη επαναλειτουργία του Δημοτικού λατομείου που θα δώσει περισσότερη δουλειά στους Δημότες μας. Γίνεται ναι γίνεται να έχουμε χαμόγελα και στο Τρανόβαλτο γιατί αν δεν ονειρευτείς ποτέ δεν πετυχαίνεις.