Στις 14 Αυγούστου 2020, παραμονή Δεκαπενταύγουστου η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του δήμου Κοζάνης εισηγήθηκε θετικά την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 162 στρεμμάτων μέρος του υπ αριθμόν 419Δ χερσολίβαδου της Κοινότητας Σίδερών του δήμου Κοζάνης για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου. Την αίτηση υπέβαλε η ECOSOLAR MIKE με διαχειριστή τον Χρήστο Πετρόχειλο. Στις 27 Οκτωβρίου 2020 μετά από αίτηση της SMART ENERGY SOLUTIONS με διαχειριστή τον Παναγιώτη Πετρόχειλο η Επιτροπή εισηγήθηκε πάλι θετικά για άλλα 305 στρέμματα στο ίδιο χερσολίβαδο 419Δ. Την ίδια μέρα, δηλαδή στις 27 Οκτωβρίου 2020 ήταν θετική για επιπλέον 573 στρέμματα μετά από αίτηση της ΜAXIMUS ΤΕRRA ΑΕ. στο ίδιο χερσολίβαδο 419 Δ. Υποβλήθηκαν έξι διαφορετικά αιτήματα της ίδια εταιρείας, για 38 ακόμα στρέμματα, 27, 95, 17, 10 στρέμματα στο ίδιο χερσολίβαδο, 309 στρέμματα και άλλα 8.458 στρέμματα από τη ιδία και άλλων ακόμα 69.Στις 23 Νοεμβρίου 2020 πάλι μετά από αίτημα της SMART ENERGY SOLUTIONS εισηγήθηκε θετικά η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής επίσης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 13, 73, 46 και 24 στρεμμάτων.

Το δημοτικό συμβούλιο Κοζάνης στις 27 Απριλίου 2020 γνωμοδότησε θετικά περί καθορισμού χρήσης γης κοινόχρηστης έκτασης 10 στρεμμάτων ιδιοκτησίας Υπουργείου Γεωργίας στην Κοινότητα Σίδερών μετά από αίτημα της SOLAR PARK με διαχειριστή τον Ιωάννη Χαρίτο, υπεύθυνο Κατασκευής Έργων της εταιρείας KIEFER. και άλλων 11 στρεμμάτων μετά από αίτημα της TURBOSOLAR με διαχειριστή τον Ιωάννη Κλωνάρη, Project Μanagers στην εταιρεία kIEFER. Στις 9 Ιουνίου 2020 ήταν πάλι θετικό για άλλα 11 στρέμματα.

Στις 16 Νοεμβρίου 2020 το δημοτικό συμβούλιο Κοζάνης αποφάσισε τη διενέργεια δημοπρασίας για 131 στρέμματα και ακόμα 573 μετά από αίτηση της ΜAXIMUS ΤΕRRA ΑΕ. Στις 18 Ιανουαρίου 2021 γνωμοδότησε θετικά περί καθορισμού χρήσης γης σε παραχωρούμενη κοινόχρηστη έκταση εμβαδού 11 στρεμμάτων για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου στον Κτενά κοινότητας Σιδερών μετά από πρόταση του δημάρχου και αίτημα της Κυριάκος Οικονόμου @Συνεργάτες Ε.Ε., μηχανικού επιθεωρητών και γεωπληροφορικής της Kiefer. Η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Κοζάνης καθόρισε τους όρους διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση των δημοτικών εκτάσεων για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων . Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης), ορίστηκε το ποσό των είκοσι πέντε ευρώ (25€) το στρέμμα, ενώ η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίστηκε σε είκοσι πέντε (25) έτη.

Τα Σιδερά, μια καθαρά κτηνοτροφική περιοχή έχουν πνιγεί από τα Φ/Β. Υπολογίζεται ότι 8.000 στρέμματα έχουν ήδη παραχωρηθεί για ανάλογα πράσινα έργα. Το τοπικό συμβούλιο που εμφανιζόταν θετικό σε πολλές γνωμοδοτήσεις αλλάζει πλώρη μετά και το νέο αίτημα της Kiefer για ένα ακόμα πάρκο που γειτνιάζει στο χωριό και καταλαμβάνει έκταση 300 στρέμματα. Πέρα από τις δημοτικές εκτάσεις, αρκετά στρέμματα στον Κτενά Σιδερών ανήκουν στο Υπουργείο Γεωργίας και η αλλαγή χρήσης τους γίνεται από την περιφέρεια, αλλά και εδώ η γνωμοδότηση του δήμου Κοζάνης είναι θετική.

Δεν έφτανε το τεράστιο φωτοβολταϊκά πάρκο του Notias S.A. ισχύος 250 MW στην περιοχή των Κοινοτήτων Λιβερών και Σιδερών;

Ιωάννα Παπαδημητρίου