Στις 10 Ιουλίου 2020 συστάθηκε η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «GEOFASMA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «GEOFASMA» με διαχειριστή και εταίρο το Βαγγέλη Σημανδράκο και έδρα το δήμο Κοζάνης επί της οδού Ιωσήφ Λιάπη και Ευβοίας Οδός προς Καρυδίτσα. Μακρύς ο κατάλογος των σκοπών της εταιρείας πέρα από την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, κατασκευαστικές εργασίες, υπηρεσίες συμβούλων, υπηρεσίες εκπόνησης μελετών κ.ο.κ.

Στην απόφαση έγκρισης σε δημόσια έκταση  αναφέρεται ως έδρα η Δημοκρατίας 52 όπως και αυτές των θυγατέρων και της ανιψιάς του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Βασίλη Μιχελάκη. Οι εταιρίες KLEIA POWER ENERGY, EFOUR GREEN POWER, MM PV POWER και CHRISTOPHER με εταίρους αντίστοιχα την Χαρίκλεια, την Ευθυμία, τη Μαριάννα Μιχελάκη και την ανιψιά του Ευθυμία Μιχελάκη έχουν έδρα τη Δημοκρατίας 52.. Μηχανικός ο Ιωάννης Μαλούτας, ανιψιός του δημάρχου Κοζάνης, ο οποίος έχει αναλάβει πολλά Φ/Β στην περιοχή Μάνα Νερού και δηλώνει επίσης την Δημοκρατίας 52 ως έδρα σε έργα που αναλαμβάνει, όπως του θείου του Λάζαρου Μαλούτα και των κοριτσιών του συντονιστή.

Στις 25 Σεπτεμβρίου η  GEOFASMA πήρε Βεβαίωση Απαλλαγής από την υποχρέωση έκδοσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τα έργα «Φωτοβολταϊκός Σταθμός 125», που θα εγκατασταθεί σε έκταση 7.485 τ.μ. και «Φωτοβολταϊκός  Σταθμός  194», σε έκταση 6.204 τ.μ., στη θέση «Μάνα Νερού» της Μεσιανής. ισχύος 499,5 kW ο καθένας. Στις 24 Δεκεμβρίου 2020 αποφασίστηκε με υπογραφή του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας Βασίλη Μιχελάκη η έγκριση επέμβασης σε δημόσια δασική έκτασης για το “Φωτοβολταϊκό σταθμό 194.

Επισυνάπτεται η σύσταση της εταιρείας, το απαλλακτικό για το Φ/Β 125 και 194 και μια απόφαση έγκρισης σε δημόσια έκταση.

Ιωάννα Παπαδημητρίου