Λάζαρος Μαλούτας: Το Μαμάτσειο έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο – Δεν συμβάλει σε τίποτα σε ένα πυκνοδομημένο τμήμα της πόλης να κάνουμε επέκταση

Κυριάκος Μιχαηλίδης: Με ενέσεις και παρεμβάσεις το Νοσοκομείο της Κοζάνης παραμένει παρωχημένο