Ο δήμαρχος Κοζάνης Λάζαρος Μαλούτας ανέφερε στο δημοτικό συμβούλιο της Τετάρτης το ζήτημα της δημοπράτησης από τη ΔΕΗ δυο ηλεκτρολεβητών 2χ40 μεγαβάτ στις εγκαταστάσεις του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου. “Η εξέλιξη αυτή κινείται προς την θετική κατεύθυνση. Έρχεται να καλύψει και να αντιμετωπίσει την ομαλή τροφοδοσία της τηλεθέρμανσης με θερμική ενέργεια από τον Άγιο Δημήτριο. Υπάρχει δηλωμένη πρόθεση της κυβέρνησης να αναθεωρηθεί το χρονοδιάγραμμα απόσυρσης των μονάδων. Οι εγκαταστάσεις με τους ηλεκτρολέβητες έρχεται να καλύψει την τροφοδοσία και τις ανάγκες μας σε μεγαλύτερο βαθμό”. Και συνέχισε μετά από ερωτήσεις: .”Για τους ηλεκτρολέβητες στον ΑΗΣ Καρδιάς δεν υπάρχει σύμβαση για τιμολόγηση θερμική ενέργειας, αλλά συζητήσεις με τη ΔΕΗ και χρηματοδότηση. Εμείς έχουμε σύμβαση παροχής ενέργειας που αφορά τη λιγνιτική δραστηριότητα. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο σε αυτό. Θα υπάρχει συνεργασία με τον Παναγιώτη Πλακεντά για το θέμα. Το πως θα ενταχθούν οι ηλεκτρολέβητες δεν προκύπτει από πουθενά. Το κομμάτι Άγιος Δημήτριος-τελεθέρμανση Κοζάνης δεν θα λειτουργεί. Ίσως να μετακινηθούν .Δεν φαίνεται πως θα κουμπώσει στο γενικότερο σχεδιασμό της τηλεθέρμανσης”.

Ι.Π.

Λάζαρος Μαλούτας: Ο Δήμος Κοζάνης και η ΔΕΥΑΚ δεν ξέρουν κάτι για τους ηλεκτρολέβητες – Δεν είμαι έτοιμος να πω για τον τρόπο ομαλής τροφοδοσίας της τηλεθέρμανσης